disclaimer

Privacyverklaring Zeyio respondentenpanel

Mobiel Centre Marktonderzoek (voortaan Mobiel Centre genoemd) gevestigd aan de Markerkant 14 01, 1314AP te Almere, is ten behoeve van het Zeyio respondentpanel, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Markerkant 14 01
1314AP Almere
+31 36 541 46 04
https://www.mobielcentre.nl
https://www.zeyio.nl

Rienke Veldhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Mobiel Centre voor het Zeyio respondentenpanel. Zij is te bereiken via zeyio@mobielcentre.nl.

Persoonsgegevens

Mobiel Centre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich heeft aangemeld als lid van het Zeyio respondentenpanel.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige kenmerken die u actief verstrekt tijdens deelname aan onderzoeken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Het Zeyio respondentpanel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zeyio@mobielcentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

Mobiel Centre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen voor uitnodiging of deelname aan marktonderzoek.
  • Te bepalen in hoeverre u tot de doelgroep behoord waaronder een marktonderzoek door ons uitgevoerd dient te worden.

Door zich aan te melden bij het Zeyio respondentenpanel geeft u Mobiel Centre toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de genoemde doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mobiel Centre Marktonderzoek neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mobiel Centre) tussen zit.

Bewaartermijn

Mobiel Centre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw gegevens bewaard blijven zolang u als lid van het Zeyio respondentenpanel bent aangemeld. Indien u zich afmeldt zullen al uw gegevens binnen twee maanden worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens

Mobiel Centre verstrekt geen persoonsgegevens uit het Zeyio respondentenpanel aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Mobiel Centre gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mobiel Centre en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot verwijdering van uw gegevens zal worden behandeld als een verzoek tot afmelding van het Zeyio respondentenpanel.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zeyio@mobielcentre.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mobiel Centre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Mobiel Centre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via zeyio@mobielcentre.nl.

 

Poll: Keurmerken.

Stem

Een keurmerk is een logo dat op een product staat en waaraan men kan zien dat het aan bepaalde eisen voldoet. Als ik de keuze heb tussen een product in de supermarkt MET en een product ZONDER keurmerk, dan:

Update mei 2019

In de afgelopen maanden hebben we op onze testcentres voor verschillende opdrachtgevers smaaktesten uitgevoerd. Ben je ingeschreven bij Zeyio, dan ontvang je regelmatig een uitnodiging voor een selectievragenlijst. We zijn altijd op zoek naar nieuwe panelleden zowel voor de smaaktesten in Almere als voor smaaktesten in Utrecht en Eindhoven.

Ben je nog geen Zeyio-lid, schrijf je dan snel in en klik op aanmelden.

gebruikersnaam: wachtwoord:

Prijswinnaars april

De prijswinnaars van de verlotingen voor deze maand zijn bekend. De winnaar van de waardebon van € 20,- voor het nieuwe lid is mevrouw Lemmertse uit Almere. De winnaar voor het meedoen aan een onderzoek is de heer Muijt uit Tholen. De winnaars krijgen hun waardebonnen automatisch thuisgestuurd.

Namens Zeyio® van harte gefeliciteerd en bedankt voor uw deelname.

veel gestelde vragen veel gestelde vragen
Nodig een bekende uit voor Zeyio®
emailadres: